Gålöbasens båtklubb

 

Om GBBK

Gålöbasens båtklubb (GBBK) är en ideell allmännyttig förening, som kräver att medlemmarna har en försvarsanknytning. Verksamheten i klubben ska i huvudsak baseras på frivilliga insatser.

Medlemskap kan erhållas av svensk medborgare som samtidigt ansöker om båtplats, och kan innehas av den som ansluter sig till klubbens ändamål och inriktning, samt uppfyller något av följande kriterier:

Den blivande medlemmen har:

  • En anställning vid, eller hemvärnsavtal, med Försvarsmakten, eller har tidigare
    haft ett sådant förhållande som avslutats genom ålderspension, eller,

  • En anställning vid försvarsmyndigheter, eller,

  • Ett medlemskap i en försvarsanknuten organisation med marin inriktning.

Inträdesansökan, görs skriftligen till klubbens styrelse genom mail till styrelsen@gbbk.se 

Ansökan ska innehålla uppgifter enligt nedan.

Efternamn:

Förnamn:

Födelsedatum *)

Försvarsanknytning * *)

Gatuadress:

Postadress:

Tel hem:

Tel mobil:

Epost-adress:

Båttyp:

Båtnamn:

Båtlängd (m):

Båtbredd (m';

Mastlängd (m):

Djupgående: (m)

Deplacement (ton)

*) Ej fullständigt p-nr endast födelsedatum

**)

Yrkesofficer
Reservofficer
Pensionsavgången officer

Hemvärnet
Försvarets materielverk, FMV

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

Sjövärnskåren
Kustbevakningen

Här finns dokument som du behöver ta del av:

Stadgar som anger dina rättigheter och skyldigheter

 

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter du måste följa