Gålöbasens båtklubb

-


Välkommen till Gålöbasens båtklubbs hemsida!

Du som är medlem hittar mer information om klubbens aktiviteter under Medlemssidorna.

Har du en fråga till Gålöbasens båtklubb, hör gärna av dig till via mejl: 

styrelsen@gbbk.se

Väl mött!


Uppdatering 2020-04-27:
Ny ansvarsfördelning är publicerad.
Ny GBBK OSF 2020 är publicerad

Uppdatering 2020-05-10:
Ordningsregler för fastigheter, fordon etc publicerats. Motsvarande är anslaget i respektive hus.
Medlemsrutiner - nytt dokument publicerats

Uppdatering 2020-05-13:
Bilaga 8, förslag stadgeändring  till årsmötet
Coronatips från SMBF

Uppdatering 2020-05-25:

Information om sommarplatser 2020. 

Styrelsen har idag beslutat att skjuta fram årsmötet till den 22 augusti kl 10.00. Se information via epost som går ut 2020-05-26.