Gålöbasens båtklubb

-


Välkommen till Gålöbasens båtklubbs hemsida!

Du som är medlem hittar mer information om klubbens aktiviteter under Medlemssidorna.

Har du en fråga till Gålöbasens båtklubb, hör gärna av dig till via mejl: 

styrelsen@gbbk.se

Väl mött!


Uppdateringar april 2020:
Ny ansvarsfördelning är publicerad.
Ny GBBK OSF 2020 är publicerad

Uppdateringar maj 2020:
Ordningsregler för fastigheter, fordon etc publicerats. Motsvarande är anslaget i respektive hus.
Medlemsrutiner - nytt dokument publicerats

Information om sommarplatser 2020. 

Uppdateringar september 2020:

Uppdaterad medlemsmatrikel, kalendarium, styrelseprotokoll från 18/8.

Årsmötets protokoll publicerats 5/9 

Styrelsemöten protokoll publicerade 5/9

Mastförvaringsplan, info om upptagningar och arbetsdag har publicerats 18/9, uppdatering 22/9.