Gålöbasens båtklubb

-


Välkommen till Gålöbasens båtklubbs hemsida!

Du som är medlem hittar mer information om klubbens aktiviteter under Medlemssidorna.

Har du en fråga till Gålöbasens båtklubb, hör gärna av dig till via mejl: 

styrelsen@gbbk.se

Väl mött!


Uppdateringar april 2020:
Ny ansvarsfördelning är publicerad.
Ny GBBK OSF 2020 är publicerad

Uppdateringar maj 2020:
Ordningsregler för fastigheter, fordon etc publicerats. Motsvarande är anslaget i respektive hus.
Medlemsrutiner - nytt dokument publicerats

Bilaga 8, förslag stadgeändring  till årsmötet
Coronatips från SMBF

Information om sommarplatser 2020. 

Styrelsen har  beslutat att skjuta fram årsmötet till den 22 augusti kl 10.00. Se information via e-post som gick ut 2020-05-26 samt 2020-08-06.