Gålöbasens båtklubb

-

Tillfälliga medlemmar

Båtklubben erbjuder platser vid brygga i mån av plats. Du som är tillfällig medlem i båtklubben behöver känna till regler och praktiska ting på platsen.

Här finns dokument som du behöver ta del av:

Stadgar som anger dina rättigheter och skyldigheter

 

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter du måste följa


 Klubbens medlemsmatrikel 


Kontrollera dina uppgifter!